header-mhcv.jpg

Vacatures

Bestuur - Voorzitter TC - voorzitter TC
Het functieprofiel van voorzitter Technische commissie

De Technische commissie:
- adviseert het Algemeen Bestuur over alle inhoudelijke hockey technische zaken;
- zorgt voor de uitvoering van het beleid;
- bestaat uit een voorzitter en een aantal commissies (sommige met subcommissies);
- houdt zich nadrukkelijk bezig met het stimuleren en enthousiasmeren van het hockeyspel, de kwaliteit van trainingen en het bepalen en borgen van het onderliggend beleid.

De Voorzitter Technische commissie is richting bestuur en leden eindverantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van het hockey-organisatorische en hockey technische beleid. Hiervoor stuurt de Voorzitter Technische commissie de Technische commissie aan met de hieronder benoemde taken en verantwoordelijkheden:
• vertegenwoordiger van de Technische commissie in het bestuur van de club;
• bewaken van de uitvoering van het beleidsplan van de vereniging;
• leiden van de vergaderingen van de commissie;
• bewaken van de voortgang van gemaakte afspraken;
• aansturing en beoordeling van het technisch kader (technisch manager);
• eindverantwoordelijkheid competitie- en teamindelingen veld- en zaalhockey;
• coördinatie en afstemming met ondersteunende functionarissen;
• onderhouden van contacten met de KNHB;
• escalatieniveau als individuele commissies vastlopen of als gesprekken met leden/ouders vastlopen.

De functie eisen voor een Voorzitter Technische commissie zijn de volgende:
• aantoonbare affiniteit met hockey of een vergelijkbare teamsport;
• beleidsmatig en strategisch inzicht;
• kunnen werken in teamverband (teamplayer);
• inspirerende en motiverende persoonlijkheid;
• flexibele instelling;
• goede bereikbaarheid en zichtbaarheid;
• goede communicatieve vaardigheden;

Het tijdsbeslag voor de functie van Voorzitter Technische commissie is gemiddeld 2 tot 4 uur per week.

Vergaderstructuur:
De Technische Commissie vergadert 1 x per 4/5 weken met de volgende actoren:
• Voorzitter Technische commissie
• Voorzitter Junioren commissie
• Voorzitter Training commissie
• Voorzitter Junioren commissie
• Technisch Manager

Een keer in de 3 maanden zal de Technische commissie vergadering worden uitgebreid met minimaal één afgevaardigde van de subcommissies, scheidsrechter commissie en wedstrijdsecretariaat.


De volgende commissies vallen onder verantwoordelijkheid van de Voorzitter Technische commissie:

Scheidsrechter commissie
Deze commissie is verantwoordelijk voor alle zaken die betrekking hebben op het scheidsrechtergebeuren binnen de club.
Taken en verantwoordelijkheden:
• indelen scheidsrechter;
• opleiding scheidsrechters;
• regelgeving veranderingen delen binnen de club;
• communicatie rondom scheidsrechter vraagstukken.

Wedstrijd secretariaat
Deze commissie is verantwoordelijk voor alle zaken die betrekking hebben op de organisatie en indeling van wedstrijden.
Taken en verantwoordelijkheden:
• plannen van wedstrijden;
• verzetten van wedstrijden;
• het correct verwerken van uitslagen en eventuele onduidelijkheid/discussie hieromtrent;
• communicatie rondom alle wedstrijd gerelateerde zaken. Hierbij moet het wedstrijdsecretariaat ALTIJD meegenomen worden in vragen rondom wijzigingen en/of conflicten rondom wedstrijdplanning en uitslagen


Junioren commissie
Elke leeftijdslijn heeft zijn eigen coördinator die verantwoordelijk is voor de gang van zaken in zijn of haar lijn. De lijncoördinator zorgt voor de organisatie van de leeftijdslijn en draagt bij aan en acteert vanuit het beleid van de vereniging. De coördinator is het aanspreekpunt voor de teams, spelers, ouders en coaches binnen de leeftijdslijn. De lijncoördinatoren vormen samen de Juniorencommissie, daarnaast heeft deze commissie nog een voorzitter
Taken en verantwoordelijkheden
• ledenadministratie tbv nieuwe junior leden;
• indelen, selecteren, samenstellen en begeleiden van (prestatie)teams;
• mede opstellen en uitvoeren van jeugdplan en technisch beleid;
• samenstellen en coördineren van zaalhockey teams voor competitie KNH;
• zorgdragen voor informatieavonden voor (nieuwe) leden, coaches e.d.;
• monitoren hockeyontwikkeling teams;
• aanspreekpunt voor spelers, coaches van juniorenteams en ouders t.a.v. hockey technische zaken;
• deelname aan rayonoverleg JJ regio Zuid.

Senioren commissie
Deze commissie is verantwoordelijk voor alle seniorteams en de borging van de overgang van junioren naar senior. Binnen deze commissie zijn deelverantwoordelijken aangewezen voor de Herenlijn en voor de Dameslijn.
Taken en verantwoordelijkheden
• ledenadministratie tbv nieuwe senior leden;
• indelen, selecteren, samenstellen en begeleiden van teams;
• mede opstellen en uitvoeren van technisch beleid;
• aanspreekpunt voor spelers, coaches en managers van de seniorenteams t.a.v. hockey technische zaken.

Training commissie
Deze commissie is verantwoordelijk voor de kwaliteit en facilitering van trainingen en de trainers. Binnen de club zijn er op dit moment ook externe trainers aan de slag, deze vallen ook onder de verantwoordelijkheid van deze commissie
Taken en verantwoordelijkheden:
• indelen en werving van trainers;
• begeleiden, opleiden en selecteren van trainers;
• opstellen trainingsschema;
• operationeel aanspreekpunt voor externe trainers (en hun leverancier).

Technisch Manager
De technisch manager is in loondienst van de club voor 20 uur in de week. De technisch manager zorgt voor professionaliteit en kwaliteit binnen de club.
Taken en verantwoordelijkheden:
• trainer/coach Heren 1;
• trainingscoördinator (het is mogelijk dat de TM zelf ook meerdere trainingen geeft);
• onderdeel van de trainingscommissie;
• verantwoordelijk en operationeel uitvoerder voor alle werkzaamheden mbt het zaalhockey;
• adviseur van commissies en het bestuur mbt hockey technische en tactische zaken;
• operationeel aanspreekpunt voor alle hockeyzaken binnen de club.
Wie is verantwoordelijk voor wat?
De Technische Commissie van MHCV bestaat uit:

Voorzitter Technische commissie
Michael Deeks (ad interim)
[email protected]

Wedstrijdsecretariaat
Catherine Kroon
[email protected]

Scheidsrechter commissie
Wim Staal
Jeroen Wijnhoven
Remie van de Craats
[email protected]

Training commissie
Mireille Merx
Cornfiel Kroon
[email protected]

Senioren commissie
Fieke Arts
Michael Deeks
[email protected]

Lijncoördinator A- en B-teams
Gerjan van Alst
[email protected]

Lijncoördinator D- en C-teams
Saskia Manders
[email protected]

Lijncoördinator F, E-teams en trainende mini’s
Michael Engelen
[email protected]

Voorzitter junioren commissie
Saskia Manders
[email protected]

Technisch manager
Cornfiel Kroon
[email protected]

Keeperscoördinator


Zaalhockey coördinator
Cornfiel Kroon
[email protected]

Wedstrijdschema

Hoofdsponsor